top of page

Атестація педагогічних працівників

Нормативно-правові документи 

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ (статті 50, 51)

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010 № 930 зі змінами)

Наказ МОН від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників»  (постанова КМУ від 23.12.2015 № 1109 зі змінами)

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (постанова КМУ від 27.12.2018 № 1190)

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020 № 2736

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Нормативно-правові документи

Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ (стаття 51)

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (постанова КМУ від 21.08.2019 № 800)

Наказ школи від 29.08.2022 № 110 "Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами школи у 2022 – 2023 навчальному році"

Наказ школи від13.09.2022  № 187 "Про створення у закладі освіти атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу"

Наказ школи від14.10.2022  № 232 "Про проведення атестації педагогічних працівників закладу освіти у 2022 – 2023 навчальному році"

bottom of page